logo

MYSO For Change


 • 2017樂韻傳萬家大型音樂會


 • 青交20週年標誌


 • 熱烈祝賀!實至名歸!


 • 團員招募 / 新生體驗


 • 2017-03-05

  2017樂韻傳萬家大型音樂會更多...

 • 2017-01-11

  青交20週年標誌更多...

 • 2017-01-10

  熱烈祝賀!實至名歸!更多...

 • 2016-09-04

  團員招募 / 新生體驗更多...

最新消息

闔家安康、天天喜樂!

28th Jan 2017 (Saturday)

更多

青交20週年標誌

11th Jan 2017 (Wednesday)

更多

熱烈祝賀!實至名歸!

10th Jan 2017 (Tuesday)

更多

澳門新年音樂會2017

3rd Jan 2017 (Tuesday)

更多