logo

MYSO For Change


 • 維也納莫扎特長笛四重奏


 • 吳宇彤小提琴獨奏會


 • 深港澳學生交響合唱音樂會


 • 新會員招募 Welcome


 • 2018-05-12

  維也納莫扎特長笛四重奏更多...

 • 2018-03-24

  吳宇彤小提琴獨奏會更多...

 • 2018-04-29

  深港澳學生交響合唱音樂會更多...

 • 2017-09-17

  新會員招募 Welcome更多...

最新消息

吳宇彤小提琴獨奏會

17th Jun 2018 (Sunday)

更多

維也納莫扎特長笛四重奏

12th May 2018 (Saturday)

更多

布拉姆斯奏鳴曲

21st Apr 2018 (Saturday)

更多